Українське суспільство після 24 лютого 2022 року

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Курило, Іван. Українське суспільство після 24 лютого 2022 року / Іван Курило, Лариса Філіпенко // Студентська наука і практика в умовах війни (психолого-педагогічні та філософські аспекти освітнього процесу – 2023) : зб. наук. ст. студентів і магістрів ХНАДУ, аспірантів і молодих вчених / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Каф. філософії і педагогіки проф. підготовки. – Харкiв, 2023. – С. 70–78.