Оцінка впливу ДП "Охтирське лісове господарство" на довкілля

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Метод дослідження - статистичний аналіз лісового господарства,У даній кваліфікаційній роботі розглядається ДП "Охтирське лісове господарство". Підприємство знаходиться у місті Охтирка Сумської області.У ході виконання роботи була надана характеристика району розміщення, основні кліматичні характеристики. Оцінено екологічний стан компонентів навколишньогго середовища. Приведені відомості про підприємство, охарактеризовано технологічне обладнання. Виходячі з цього, було оцінено вплив підприємства на компоненти навколишнього середовища ( атмосфера, гідросфера, літосфера, біотичні компоненти) та поводження підприємства з відходами. У результаті виявлення негативного впливу, були запропоновані певні природоохоронні заходи, які спрямовані на зменшення впливу на довкілля

Опис

Ключові слова

лісове господарство, деревина, лісозаготівля, забруднюючі речовини, природоохоронні заходи

Бібліографічний опис

Сосновський, С. Є. Оцінка впливу ДП "Охтирське лісове господарство" на довкілля : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 101 Екологія / Сосновський Сергій Євгенійович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 56 с.