Визначення точностi перенесення проекту iнженерної споруди на мiсцевiсть

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобильно-дорожній університет

Анотація

Під час виконання перенесення проекту споруди в натуру виникає необхідність підготовки геодезичних даних та визначення точності розмічування і належного контролю при підготовці до будівництва інженерних споруд. Ці функції виконує інженерно-геодезичний моніторинг. Вірний підхід до визначення точності перенесення проекту на місцевість та коректний метод обчислення похибок у процесі виконання вимірів здійснюється за допомогою основних методів та заходів інженерно-геодезичного моніторингу.

Опис

Ключові слова

інженерно-геодезичний моніторинг, контроль геодезичних вимірювань, будівництві, гранична відносна похибка, точність геодезичних вимірювань, engineering-geodetic monitoring, control of geodetic measurements in construction, limiting relative error, accuracy of geodetic measurements, инженерно-геодезический мониторинг, контроль геодезических измерений в строитель-стве, предельная относительная погрешность, точность геодезических измерений

Бібліографічний опис

Арсеньєва, Н. О. Визначення точностi перенесення проекту iнженерної споруди на мiсцевiсть / Арсеньєва Н. О., Синовець О. С. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гл. ред.) и др. – Харьков, 2019. – Вып. 84. – С. 43–50.