Облік основних засобів та шляхи його удосконалення на підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом дослідження є процес бухгалтерського обліку основних засобів підприємства. Об'єкт дослідження виступає сукупність теоретичних та організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку основних засобів «Павлоградського автотранспортного підприємства». Мета роботи – удосконалення обліку основних засобів на підприємстві, що досліджується. Методи дослідження – економічний метод, статистичний, розрахунково-аналітичний, описовий, порівняльний. Своєї актуальності проблема обліку основних засобів набула у зв`язку с потребою надання оперативної та достовірної інформації щодо стану руху, оновлення та ефективності використання основних засобів зацікавленим користувачам. Від того, наскільки ефективно використовуються наявні засоби праці, від їх досконалості, залежать і загальні результати роботи підприємства. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання: досліджено поняття, склад та структуру основних засобів, вивчена їх класифікація та оцінка; розглянуте нормативно-законодавче забезпечення обліку основних засобів на підприємстві; надана характеристика об’єкта дослідження та виконано економічний аналіз його основних засобів; вивчено стан обліку основних засобів; розглянуті особливості обліку придбання і ремонту основних засобів, порядок нарахування та облік їх амортизації; розглянута методика аудиту основних засобів; запропоновано удосконалення обліку основних засобів.

Опис

Ключові слова

основні засоби, облік, аудит, амортизація, аналіз

Бібліографічний опис

Радіонов, В. Е. Облік основних засобів та шляхи його удосконалення на підприємстві : кваліфікаційна робота … бакалавра : 071 Облік і оподаткування / Радіонов Владислав Едуардович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 75 с.