Експериментальне дослідження показників малолітражного двигуна для мінітрактора

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Подано результати експериментального дослідження малолітражного бензинового двигуна Briggs&Stratton Vanguard. Приведено схему та описання моторного стенда. Проаналізовано навантажувальні характеристики двигуна за різних частот обертання колінчастого вала. Визначено загальні механічні втрати у двигуні. Розглянуто можливість використання відомих емпіричних залежностей для визначення середнього тиску механічних втрат. Запропоновано емпіричну залежність, яка найкращим чином підходить для дослідного двигуна.

Опис

Ключові слова

механічні втрати, експериментальне дослідження, навантажувальна характеристика, емпірична залежність, механические потери, экспериментальное исследование, нагрузочная характеристика, эмпирическая зависимость, mechanical losses, experimental study, load characteristics, empirical dependence

Бібліографічний опис

Осетров, О. О. Експериментальне дослiдження показникiв малолiтражного двигуна для мiнiтрактора / Осетров О. О., Бекарюк О. М., Альохiн Д. С. // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гл. ред.) и др. - Харьков, 2018. - Вып. 43. - С. 18-25

Зібрання