Розробка інвестиційної стратегії підприємства як засіб збільшення обсягів підприємницької діяльності

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об'єктом дослідження дипломної роботи є ПАТ «Автотрейдінг». Предметом дослідження дипломної роботи є інвестиційний проєкт ПАТ «Автотрейдінг». Ціль роботи – вивчення діючого механізму інвестиційної діяльності та методів активізації інвестиційних процесів. Задачі:  проведення аналізу фінансового стану підприємства для визначення його привабливості для інвесторів;  визначення найбільш оптимальних шляхів залучення інвестиційних засобів;  розробка інвестиційної стратегії діяльності підприємства. На прикладі ПАТ “Автотрейдінг” досліджується можливість вкладення коштів в інвестиційний проєкт і результати від реалізації цього проєкту. Теоретичну і методологічну основу роботи склали роботи ведучих вітчизняних і закордонних економістів, що розкривають закономірності розвитку ринкової економіки, інвестиційні аспекти економічної політики держави. У ході роботи вивчені загальна і спеціальна література, розробки по інвестиційних проєктах, законодавчі й інші нормативні акти.

Опис

Ключові слова

фінансовий стан, інвестиційна привабливість, інвестиційний проєкт, інвестиційна стратегія

Бібліографічний опис

Денисов, Д. С. Розробка інвестиційної стратегії підприємства як засіб збільшення обсягів підприємницької діяльності : дипломна робота ... бакалавра 076 Торгівля, підприємництво та біржова діяльність / Денисов Данило Сергійович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 83 с.