Науковi основи створення спецiальних землерийних машин безперервної дiї

Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню проблеми забезпечення виконання швидкісного, безпідйомного капітального ремонту магістральних трубопроводів шляхом усунення невідповідності темпів виконання земляних робіт темпам виконання ремонтних робіт на трубопроводах та необхідності підйому трубопроводів в процесі ремонту. Уперше встановлено закономірності і розроблено аналітичні залежності синтезу конструкцій спеціальних землерийних машин безперервної дії та алгоритми управління їх робочими процесами з забезпеченням точності переміщення робочого і ходового обладнання відносно трубопроводів в межах 200±50 мм на прямих та криволінійних в плані ділянках труби. Встановлено, що основними вимогами, щодо вибору базових тягачів спеціальних землерийних машин безперервної дії для капітального ремонту магістральних трубопроводів слід вважати забезпечення середнього тиску на ґрунт не більше 0,065 МПа з урахуванням дії зовнішніх сил на машину, положення центру тиску не ближче 1/6 опорної довжини гусениці від привідної зірочки та можливість розміщення в центрі тиску шарніру кріплення робочого обладнання. Вперше доведена та практично реалізована можливість поєднання під час роботи ланцюгово-балкових та фрезерно-роторних робочих органів процесів копання ґрунту з традиційними швидкостями різання та розвантаження робочих органів з використанням сил інерції, що надаються ґрунту в момент розвантаження за рахунок кінематики їх приводів.

Опис

Ключові слова

землерийна машина, ґрунт, синтез, компонувальна схема, модель, навантаження, продуктивність, енергомісткість

Бібліографічний опис

Мусiйко, Володимир Данилович. Науковi основи створення спецiальних землерийних машин безперервної дiї : автореф. дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.05.04 - машини для земляних, дорожнiх i лiсотехнiчних робiт [Електронний ресурс] / Мусiйко Володимир Данилович ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - 18 с.

Зібрання