Облік та аудит розрахунків підприємства за податками та платежами

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021-06-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні вагомості належної організації методологічних та практичних аспектів обліку, аудиту та аналізу розрахунків підприємства за податками та платежами, а також надання пропозицій і рекомендацій з подальшого удосконалення обліку податків та платежів. Предмет дослідження – теоретичні, методичні, організаційні аспекти обліку, аудиту та аналізу розрахунків підприємства за податками та платежами. Об’єкт дослідження – система обліку, аудиту та аналізу розрахунків ТОВ «Бліц-сервіс» за податками та платежами.. Розкрито економічну та правову сутність понять «податок» та «платіж», розглянуто функції податків, проаналізовано класифікацію та основні елементи податків та платежів, розкриті питання Практики обліку, аудиту та аналізу податків та платежів на ТОВ «Бліц-сервіс», розглянуто систему звітності щодо сплати податків та платежів, визначено напрями удосконалення обліку податків та платежів підприємства з метою підвищення корисності облікової інформації для покращення податкової дисципліни. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їхнє використання дає змогу забезпечити адекватність, структурованість та логічність відображення в обліку податків та платежів підприємства; підвищити достовірність, оперативність та релевантність інформації, що міститься у звітних формах; покращити якість інформації, що надається системою бухгалтерського обліку та аудиту для потреб управління

Опис

Ключові слова

облік, податки, платежі, пдв, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, аудит, аналіз

Бібліографічний опис

Сторожук, Р. А. Облік та аудит розрахунків підприємства за податками та платежами : кваліфікаційна робота … бакалавра : 071 Облік і оподаткування / Сторожук Руслан Анатолійович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 72 с.