Розвиток стратегічного підходу до корпоративної соціальної відповідальності

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У центрі найуспішніших корпоративних соціально відповідальних політик і практик знаходиться сфера перетину економічних і соціальних цінностей та інтересів, що зумовлює актуальність вивчення питань, пов'язаних з формуванням та розвитком механізмів цілеспрямованого управління соціально відповідальною поведінкою підприємств у рамках стратегічного підходу. Предметом дослідження є сучасні теоретичні та практичні проблеми розвитку стратегічного підходу до корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Метою статті є обґрунтування розвитку стратегічного підходу до КСВ щодо взаємозв'язку з бізнес стратегією підприємства. Основні результати дослідження полягають у наступному: запропоновано класифікаційний підхід щодо етапів розвитку КСВ відносно взаємозв'язку з бізнес стратегією підприємства, який відображає змістовну характеристику впливу заходів КСВ на управління бізнесом. У відповідності з цією класифікацією виділено три етапи розвитку КСВ: сепаратний, частково-інтеграційний стратегічний етап і повний інтеграційний стратегічний етап. Реалізація двох останніх етапів узагальнено характеризує розвиток 33 стратегічного підходу до КСВ і відрізняється ступенем інтеграції принципів КСВ в стратегію управління бізнесом. Доведено, що при характеристиці впливу соціально відповідальних політик і практик на бізнес процеси підприємств, необхідно брати до уваги потреби та інтереси груп стратегічних стейкхолдерів. Застосування стратегічного підходу до КСВ дозволяє примножувати позитивний ефект від реалізації соціально відповідальних програм за рахунок об'єднання соціальних та економічних результатів діяльності, що веде до зростання рівня стратегічної конкурентоспроможності підприємства.

Опис

Ключові слова

корпоративна соціальна відповідальність, стратегія, бізнес, інтеграція, етапи розвитку, corporate social responsibility, strategy, business, integration, development stages

Бібліографічний опис

Камишникова, Е. В. Розвиток стратегічного підходу до корпоративної соціальної відповідальності / Е. В. Камишникова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 3 (14), т. 1. – С. 32–36.

Зібрання