Освітні стандарти та значення особистістних якостей здобувача в ході формування професійних компетентностей

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Кирчата, І. М. Освітні стандарти та значення особистістних якостей здобувача в ході формування професійних компетентностей / І. М. Кирчата // Вища освіта за новими стандартами : виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали наук.-метод. Інтернет-конф., м. Харків, 25 берез. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2021. – C. 77–79.