Розрахування ефективності системи охолодження валів верхньої підтримки із застосуванням методу скінчених елементів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті запропоновано методику розв’язання задачі із знаходження температурного режиму роботи валів верхньої підтримки піч-решітки за допомогою методу скінчених елементів. Так, використовуючи експериментально отримані значення витрати охолоджувального повітря в системі охолодження валів, розглянуто можливість використання модуля State Thermal ПЗ Ansys для багатоітераційного дослідження розподілу температури та визначення діапазонів теплового розширення. Запропонований метод дозволяє визначити ефективність роботи системи охолодження в широкому діапазоні змін параметрів витрати повітря та відповідність встановлених теплових зазорів підшипникових вузлів технічно необхідним.

Опис

Ключові слова

агломерат, металургійне виробництво, вали верхньої підтримки, температурне розширення, метод скінчених елементів, Steady-State Thermal, agglomerate, metallurgical production, upper support shafts, temperature expansion, finite element method

Бібліографічний опис

Розрахування ефективності системи охолодження валів верхньої підтримки із застосуванням методу скінчених елементів / С. О. Федоряченко, К. А. Зіборов, Р. В. Джур, А. П. Холодов // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 99. – С. 92–96.

Зібрання