Сучасний стан і шляхи підвищення ефективності роботи автотранспортного комплексу України у контексті розвитку транскордонного співробітництва

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом статті є теоретичні питання, організаційно-економічний інструментарій і практичні підходи щодо підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств на зовнішньому ринку. Метою статті є визначення шляхів підвищення ефективності діяльності автотранспортного комплексу України з надання послуг у міжнародному сполученні. Методологія проведення дослідження представлена методами теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу, системного і комплексного підходу, монографічним, економіко-статистичними та абстрактно-логічним методами. У роботі розглядаються сучасний стан та особливості функціонування автотранспортного комплексу України у сфері міжнародних вантажних перевезень, визначено основні проблеми і фактори стримування залучення вітчизняних автотранспортних підприємств до обслуговування зовнішньоекономічних вантажопотоків та пропонуються заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності українських автоперевізників та створення умов для підвищення ефективності їх оперування у зовнішньоекономічному просторі й якості надання транспортних послуг у міжнародному сполученні. Отримані науково-практичні висновки і надані пропозиції можуть бути враховані і використані вітчизняними автотранспортними підприємствами при вирішенні комплексу проблем, пов’язаних із підвищенням ефективності їх діяльності з обслуговування міжнародних вантажних перевезень, а також державними органами у сфері транспорту у процесі реформування організаційно-економічного механізму автотранспортного комплексу України і розробки програм його розвитку і транскордонного співробітництва.

Опис

Ключові слова

автомобільний транспорт, транспортні послуги, міжнародне сполучення, міжнародні вантажні перевезення, транзит, ефективність, розвиток, motor transport, transport services, international traffic, international freight transportation, transit

Бібліографічний опис

Болдовська, К. П. Сучасний стан і шляхи підвищення ефективності роботи автотранспортного комплексу України у контексті розвитку транскордонного співробітництва / К. П. Болдовська, Д. В. Лиженков, Р. С. Цубера // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – № 3 (18), т. 2. – С. 4–8.

Зібрання