Спосiб визначення обсягiв прибуття та вiдправлення транспортних засобiв до мiського транспортного району

Анотація

Спосіб визначення обсягів прибуття та відправлення транспортних засобів до міського транспортного району, що оснований на скануванні гостроспрямованим лазерним променем зони транспортного вузла в точці над його геометричним центром конусним видом розгортки, причому оптична вісь одного з положень розгортки променя вибирається так, щоб він описував коло на проїжджій частині транспортного вузла в області стоп-ліній всіх його підходів, а друге положення розгортки відповідало відхиленню лазерного променя, при якому радіус другого концентричного кола на поверхні проїжджої частини зменшується на певну задану величину, при цьому зміна положень розгортки здійснюється в реперній точці з високою швидкістю по черзі через кожен період сканування, подальшому прийомі відображених оптичних сигналів фотоприймачами і наступному перетворенні цих сигналів в імпульсно-числові коди, за якими визначаються швидкість, тип та час пересування транспортних засобів в зоні стоп-лінії, напрямки їх руху по смугах, кількість транспортних засобів і час їх перетинання зони стоп-ліній по всіх смугах руху упродовж певного періоду часу, який відрізняється тим, що сканування також здійснюється по усіх перегонах на границях між сусідніми транспортними районами в поперечному перетині перегонів у двох паралельних площинах таким чином, що при зміні положення кута нахилу променя почергово на кожному періоді сканування на поверхні дороги утворюються дві паралельні лінії з певною дистанцією між ними, після чого здійснюється прийом відображених оптичних сигналів фотоприймачами і наступне перетворення цих сигналів в імпульсно-числові коди, за якими визначаються швидкість, тип, напрямки їх руху, кількість транспортних засобів і час перетинання ними ліній сканування по всіх смугах руху упродовж певного періоду часу, визначення різниці між кількістю транспортних засобів з урахуванням їх типу, що проїхали границю даного транспортного району у розрізі перегону та кількістю і типом транспортних засобів, що перетнули вхід до транспортного вузла в зоні стоп-лінії, а також різниці між кількістю та типом транспортних засобів, що виїхали з транспортного вузла по цьому перегону в напрямку сусіднього транспортного вузла, та кількістю і типом транспортних засобів, що зафіксовано на границі цього транспортного району, а загальне значення обсягів прибуття та відправлення транспортного району визначається як сума обсягів всіх частин перегонів, які примикають до цього транспортного вузла, причому враховуються тільки ті транспортні засоби, що за час виміру на цих перегонах повністю перетнули зони сканування обох лазерних променів.

Опис

Ключові слова

автотранспортнi засоби

Бібліографічний опис

Пат. 92076 Україна, МКИ G08G 1/09 (2006.01). Спосiб визначення обсягiв прибуття та вiдправлення транспортних засобiв до мiського транспортного району / Денисенко Олег Васильович, Колiй Олександр Сергiйович, Свiчинський Станiслав Валерiйович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Денисенко Олег Васильович, Колiй Олександр Сергiйович, Свiчинський Станiслав Валерiйович. - N u 2014 02621 ; заявл. 17.03.2014 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. N 14. - 6 с.

Зібрання