Методичнi вказiвки до практичних занять з дисциплiни "Cтандартизацiя та сертифiкацiя програмного забезпечення"

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методичнi вказiвки до практичних занять з дисциплiни "Cтандартизацiя та сертифiкацiя програмного забезпечення" : для студентiв галузi знань 12 "Iнформацiйнi технологiї" спец. 122 "Комп'ютернi науки", 121 "Iнженерiя програмного забезпечення" освiтньо-квалiфiкац. рiвня "бакалавр" [Електронний ресурс] / [уклад О. С. Букрєєва]. - Харкiв, 2019. - 133 с.

Зібрання