Розробка механізму забезпечення економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом роботи є теоретичні засади формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства. Метою роботи є розробка методичного підходу, що до управління економічною безпекою підприємства. З метою одержання обґрунтованих висновків у процесі роботи були використані методи наукової абстракції, аналізу і синтезу. В роботі визначено сутність понять безпеки, з точки зору системного підходу, а також сутність понять надійність та ефективність . Встановлено, що поняття ефективності та надійності необхідні для підвищення стійкості системи економічної безпеки підприємства, оскільки саме стійкість є загальним критерієм економічної безпеки в довгостроковому часовому інтервалі, яка досягається шляхом комбінацій сприятливих впливів ефективності і надійності підприємства. В роботі також запропоновано систему управління економічною безпекою підприємства, і розроблено механізм управління економічною безпекою підприємства. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення роботи певною мірою можуть бути внеском до економічної теорії обґрунтування економічної безпеки і чинників, що її визначають. Основні методичні результати роботи можуть бути впроваджені у практичну діяльність підприємств. Отже, в роботі запропоновано механізм управління економічною безпекою підприємства, який на підставі безперервної роботи системи забезпечення економічної безпеки, дає змогу своєчасно реагувати на зовнішні та внутрішні загрози і тим самим забезпечувати довгострокову і безпечну роботу підприємства.

Опис

Ключові слова

безпека, система, надійність, ефективність, стійкість, механізм забезпечення, security, system reliability, efficiency, stability, providing a mechanism

Бібліографічний опис

Кудрявцева, О. В. Розробка механізму забезпечення економічної безпеки підприємства / О.В. Кудрявцева, В. М. Кудрявцев // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 28–33.

Зібрання