Національне питання на теренах російської імперії в теперішній час та до революції

Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Дзюба, А. С. Національне питання на теренах російської імперії в теперішній час та до революції / А. С. Дзюба, Є. С. Смирнова, Д. Ю. Журило // Сучасні тенденції в українській гуманітаристиці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 30 листоп. 2023 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. ‒ Харків : ХНАДУ, 2023. ‒ С. 154‒156.