Теоретично-методичні аспекти формування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом статті є теоретичні і методичні питання, організаційно-економічний інструментарій і практичні підходи щодо формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства. Метою статті є узагальнення і розвиток теоретично-методичних положень щодо розробки стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок. Методологія проведення дослідження представлена методами теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу, системного і комплексного підходу, монографічним та абстрактно-логічним методами. У роботі розглядаються питання стратегічного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та пропонується цілісний логічно-структурований і формалізований підхід до формування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок. У результаті проведених досліджень показано, що процес формування цієї стратегії має зводитись до таких основних етапів: обґрунтування вибору привабливого зовнішнього ринку; сегментація цільового зовнішнього ринку і вибір найбільш привабливих для експортної діяльності сегментів; вибір варіанту стратегії виходу на зовнішній ринок з-поміж базових зовнішньоекономічних стратегій; ресурсне обґрунтування стратегії виходу на зовнішній ринок; формування механізму управління стратегією виходу на зовнішній ринок; оцінка ефективності стратегії виходу на зовнішній ринок. У роботі пропонуються основні положення щодо методичного забезпечення реалізації кожного з цих етапів. Отримані науково-практичні висновки і надані пропозиції можуть бути враховані і використані вітчизняними підприємствами при вирішенні комплексу проблем, пов’язаних із розвитком їх діяльності за рахунок запровадження зовнішньоекономічних зв’язків й освоєння міжнародного економічного простору, та спрямовані на забезпечення формування ефективних стратегій виходу на зовнішній ринок за умов глобальної економічної нестабільності.

Опис

Ключові слова

стратегія, зовнішній ринок, привабливість, сегментація, експортний потенціал, зовнішньоекономічна діяльність, управління, ефективність, strategy, foreign market, attractiveness, segmentation, export potential, foreign economic activity, management, efficiency

Бібліографічний опис

Теоретично-методичні аспекти формування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок / К. П. Болдовська, Д. В. Андрєєва, Є. Ж. Зам'ятіна, М. Ю. Латушко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – № 3 (18), т. 2. – С. 37–40.

Зібрання