Визначення раціональних витрат потужності на інтенсифікацію робочого процесу землерийно-транспортної машини та технічні рішення їх реалізації

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розроблена методика визначення раціональних витрат потужності на інтенсифікацію робочого процесу землерийно-транспортної машини за умови повного використання тягово-зчіпних властивостей ходового обладнання базової машини з максимальними тяговим та загальним ККД. Запропоновані технічні рішення інтенсифікаторів для реалізації мінімальних витрат потужності, наведений приклад застосування запропонованої ме-тодики.

Опис

Ключові слова

тяговий ККД, повний ККД, зведений ККД, витрати потужності, технічні рішення інтенсифікаторів, ківш скрепера, копання rрунту, traction efficiency, full efficiency, reduced efficiency, power consumption, echnical solutions of intensifiers, scraper bucket, soil digging, тяговый КПД, полный КПД, приведенный КПД, затраты мощности, технические решения интенсификаторов, ковш скрепера, копание грунта

Бібліографічний опис

Хмара, Л. А. Визначення рацiональних витрат потужностi на iнтенсифiкацiю робочого процесу землеройно-транспортної машини та технiчнi рiшення їх реалiзацiї / Хмара Л. А., Голубченко О. I. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 88, т. 2. – С. 104–110.