Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Якість машин»

Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета даних методичних вказівок – полегшити студентам освоєння дисципліни «Якість машин», надати їм знання і необхідні практичні навики за оцінкою якості машин і визначенню основних параметрів, що формують якість машин, а також за основними методами забезпечення якості в експлуатації. Курсова робота складається з 11 завдань, які виконуються за варіантом. Варіант визначається за останньою цифрою номеру залікової книжки або за останньою цифрою номеру залікової книжки і передостанньою цифрами (парна і непарна цифри). Кожне завдання має приклад рішення і данні, необхідні для виконання студентом свого варіанту. Для студентів механічного факультету навчання та ЦОП спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньої програми «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»

Опис

Ключові слова

якість машин, курсова робота

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Якість машин» : для студентів механ. ф-ту навчання та ЦОП спец. 133 Галузеве машинобудування, освітньої програми «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» [Електронний ресурс] / уклад. Пімонов І. Г. ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. − Харкiв, 2022. − 102 с.

Зібрання