Управління матеріальними запасами на підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі визначено сутність та зміст поняття матеріальних запасів, виконано класифікацію матеріальних запасів, розглянуті етапи управління матеріальними запасами підприємства, проаналізовані фактори, що впливають на обсяги запасів підприємства, удосконалено методичний підхід щодо оцінки ефективності логістичного управління запасами підприємства, удосконалено логістичне управління запасами ТОВ «Преіз» на основі методів АВС та ХYZ, впроваджено програмне забезпечення для економії витрат матеріальних ресурсів, виконано економічну оцінку практичних рекомендацій.

Опис

Ключові слова

матеріальні запаси, логістичне управління, abc-аналіз, xyz-аналіз, управління запасами, підвищення ефективності

Бібліографічний опис

Осташевський, В. С. Управління матеріальними запасами на підприємстві : дипломна робота ... магістра : 073 Менеджмент / Осташевський Владислав Сергійович. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 93 с.