Методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Модульне проектування машин»

Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Методичні вказівки розроблено для вирішення індивідуальних завдань з метою формування знань, вмінь та навичок з виконання побудови геометричних моделей тривимірних деталей та машини в цілому за допомогою модульних елементів вузлів та агрегатів машин з використанням середовища динамічного пакета Autodesk Inventor (AI).

Опис

Ключові слова

модульне проектування, 3D-моделювання, деталі, галузеве машинобудування, вузли машин, автоматизовані системи комп’ютерного моделювання, агрегати машин

Бібліографічний опис

Методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Модульне проектування машин» : для студентів спец. «Галузеве машинобудування» [Електронний ресурс] / уклад.: І. Г. Кириченко, В. М. Рагулін ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. − Харкiв, 2022. − 21 с.

Зібрання