Дослідження категорії «економічна безпека підприємства» в ракурсі підприємств портової галузі

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Дослідження присвячено темі визначення категорії «економічна безпека підприємства», що є досить актуальним, бо попри вивчення багатьма авторами питання сутності, механізму та управління економічною безпекою, відсутнє єдине трактування поняття «економічна безпека підприємства». Предметом дослідження є огляд сучасних наукових підходів до визначення категорії «економічна безпека підприємства» з урахування діяльності підприємств портової галузі. Метою статті є визначення існуючих підходів до трактування категорії «економічна безпека підприємства» та систематизація її складових, а також висвітлення особливості даного поняття з урахуванням галузевих особливостей, а саме в ракурсі підприємств портової галузі. Методичними засадами дослідження є системний підхід до вивчення, узагальнення та аналізу сучасних наукових підходів до визначення існуючих у літературних джерелах трактувань поняття «економічна безпека підприємства», а також систематизація основних складових економічної безпеки підприємства. В процесі дослідження дозволило дійти висновку про існування не вирішених проблем щодо оцінки економічної безпеки, які пов’язані з новими умовами ринкових трансформацій та методів господарювання, а також відсутністю загальної методики визначення економічної безпеки підприємств з урахуванням галузевих особливостей. Результатом дослідження є зазначення того факту, що в сучасних наукових джерелах трактування поняття «економічна безпека підприємства» в рамках окремого спектру підприємств портової галузі недостатньо повно розглядається, тому досить важливим і актуальним стає подальший розвиток в даному напрямку та загострення уваги визначення та забезпечення економічної безпеки саме підприємств портової галуз. Крім того, в рамках даної статті дано авторське визначення поняття «економічна безпека підприємства» та систематизовані її складові.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, підприємства портової галузі, складові економічної безпеки, ризик, загроза, economic security, enterprise port sector, components of economic security, risk, danger

Бібліографічний опис

Бойко, М. О. Дослідження категорії «економічна безпека підприємства» в ракурсі підприємств портової галузі / М. О. Бойко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 11–17.

Зібрання