Міжнародні вантажні перевезення як засіб диверсифікації підприємницької діяльності

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об'єкт дослідження - діяльність ФОП Погорілий О.М. Мета роботи - визначення слабких сторін підприємницької діяльності та розробка рекомендацій щодо її покращення шляхом впровадження вантажних перевезень в міжнародному сполученні. Метод дослідження - статистичний аналіз, абстрактно-логічний аналіз, синтез, узагальнення. Для досягнення окресленої мети поставлено наступні задачі: розгляд теоретичних основ диверсифікації діяльності підприємства: визначення місця оцінки фінансової діяльності при диверсифікації; аналіз діяльності ФОП Погорілий О.М. та оцінка впровадження вантажних міжнародних перевезень. Предмет роботи - звітність об'єкту за 2018-2021 роки. У кваліфікаційній роботі було досліджено теоретичні аспекти розширення діяльності підприємства, визначена потреба в оцінці фінансової діяльності при її впровадженні. Наданий опис методів оцінки фінансової діяльності. Для аналізу фінансового стану було використано традиційні методи через обмежену кількість доступних даних. Для виявлення слабких сторін була застосована система показників, які графічно демонструють фінансовий стан. Результати аналізу показати недостатню фінансову стійкість підприємства. Проблема розвитку підприємництва завжди була важливою і актуальною, особливо в контексті пандемії Сovid-19. Пандемія вразила всі сфери бізнесу, включаючи підприємців, які займаються вантажним автомобільним транспортом та перевезенням. Вони також зазнали серйозних труднощів. Хоча ситуація в цій галузі не є настільки критичною, як у багатьох інших, оскільки підприємці, що займаються міжнародними перевезеннями, виявитися одними з небагатьох, хто зміг вижити під час пандемії Сovid-19. Тому було запропоновано ФОП Погорілому О.М. розширити свою діяльність шляхом впровадження міжнародних перевезень і зміни системи оподаткування. Для цього був розроблений бізнес-план, враховуючи всі можливі додаткові витрати. Були розраховані показники економічної ефективності для рекомендованого розширення діяльності.

Опис

Ключові слова

диверсифікація діяльності, фінансовий аналіз, напрямки покращання, міжнародні перевезення

Бібліографічний опис

Шкуратов, О. О. Міжнародні вантажні перевезення як засіб диверсифікації підприємницької діяльності : дипломна робота ... бакалавра : 067 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Шкуратов Олександр Олександрович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 94 с.