Оцінка відповідності якості колісних машин виробництва ХТЗ технічним регламентам при сертифікації у випробувальних лабораторіях

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В роботі розглянуто параметри та виконана ідентифікація відібраного зразка технічному опису сертифікатам відповідності на комплектуючі, технічним умовам і конструкторській документації. Крім того магістерська робота пропонує обґрунтування загальних вимог підготовки машин до сертифікаційних випробувань та виявлені особливості випробувань зручності управління у робочої зоні оператора трактора – навантажувача типу Т-156Б-09.

Опис

Ключові слова

комфортність, технічні регламенти, сертифікація, ергономіка, трактор - навантажувач, випробувальна лабораторія, техніка

Бібліографічний опис

Демченко, Є. А. Оцінка відповідності якості колісних машин виробництва ХТЗ технічним регламентам при сертифікації у випробувальних лабораторіях : дипломна робота ... магістра : 015.32 Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіо-телекомунікації / Демченко Єгор Анатолійович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 128 с.