Визначення напружено-деформованого стану жорстких аеродромних покриттів від багатоколісного навантаження надважкого літака

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті виконано чисельні дослідження напружено-деформованого стану жорстких аеродромних покриттів від багатоколісного навантаження надважкого літака. Проаналізовані публікації в сфері розрахунку та конструювання жорстких аеродромних покриттів. За результатами чисельного розрахунку побудовані епюри згинальних моментів, переміщень та реакцій ґрунтової основи.

Опис

Ключові слова

аеродромне покриття, надважке крупнофюзеляжне повітряне судно, напружено-деформований стан, чисельний розрахунок, aerodrome pavement, super-heavy wide body aircraft, stress-strain state, numerical calculation, аэродромное покрытие, сверхтяжелое крупнофюзеляжное воздушное судно, напряженно-деформированное состояние, численный расчет

Бібліографічний опис

Визначення напружено-деформованого стану жорстких аеродромних покриттів від багатоколісного навантаження надважкого літака / Бєлятинський А. О., Першаков В. М., Талах С. М., Дубик О. М. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 89. – С. 59–66.