Проектування інформаційно-логістичних і навчальних сиситем управління випробувальних лабораторій

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Постійно стоїть задача зменшення ризику виникнення невідповідності чи невідповідної роботи. Автоматизація процесів управління в лабораторії і перехід до автоматизованого керування ризиками є актуальною задачею. Поряд з цим, стоїть інша, не менш важлива, задача: практичне навчання фахівціввипробувачів та менеджерів випробувальних лабораторій. Особливо це питання є актуальним в умовах тенденції переходу до дистанційного навчання та обмеження доступу до діючих лабораторій. В роботі вирішено питання створення інформаційно-логістичної системи управління випробувальної лабораторії на основі миследіяльністної методології, а саме з розподілом усієї системи на фази, рівні і функції, наведено результат практичної реалізації такого рішення та синтезовано на його основі концепт віртуального тренажера випробувальної лабораторії орієнтованого на формування у студентів професійних і надпрофесійних (soft skills) знань, умінь і навичків самостійно приймати рішення та формувати індивідуальні рішення щодо розв’язання певних ситуацій.

Опис

Ключові слова

система управління, випробувальна лабораторія, миследіяльністна методологія, віртуальний тренажер, система якості, технічні вимоги, метрологічне забезпечення

Бібліографічний опис

Шатіхіна? В. Є. Проектування інформаційно-логістичних і навчальних сиситем управління випробувальних лабораторій : дипломна робота ... бакалавра : 015.32 Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації / Шатіхіна Валерія Євгеніївна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 70 с.