РОЗРАХУНОК ІМОВІРНОСТІ ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВИ ПЕРЕСУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИНОМІАЛЬНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Проаналізовано крок визначення альтернатив пересування чотирикрокової моделі для визначення попиту на міські пересування. Сформовано функції корисності та відкалібровано у середовищі TransCAD їх коефіцієнти. Наведено залежності для розрахунку імовірності вибору альтернативи пересування та подано числовий приклад розрахунку.

Опис

Ключові слова

попит на пересування, чотирикрокова модель, вибір альтернативи пересування, функція корисності, спрос на передвижение, четырёхшаговая модель, выбор альтернативы передвижения, функция полезности, travel demand, four step model, modal split, utility function

Бібліографічний опис

Білоус, А. Б. Розрахунок імовірності вибору альтернативи пересування з використанням мультиноміальної логістичної моделі / А. Б. Білоус, І. А. Могила, С. А. Огородник // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.] – Харьков, 2012. – Вып. 31. – С. 93-99

Зібрання