Фінансове планування діяльності підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єктом дослідження виступає процес фінансового прогнозування та планування діяльності підприємства.. Мета роботи - дослідження методів та розробка моделі фінансового прогнозування діяльності підприємства та розробка рекомендацій щодо їх використання для бюджетного стратегічного планування на крупному промисловому підприємстві ПАТ «Завод Фрунзе». Метод дослідження - порівняльно-економічний аналіз, методи статистичної обробки даних; фундаментальний аналіз фінансового середовища бізнесу; вибіркове спостереження; порівняння та групування; статистичні методи; методи та моделі прогнозування; бюджетний метод . У роботі розкрито роль фінансового планування та прогнозування на крупних промислових підприємствах підприємства. Описано головні завдання та взаємозв’язок фінансового планування та прогнозування підприємства. Через використання сучасних методичних підходів щодо планування та прогнозування діяльності підприємства запропоновані шляхи удосконалення фінансового прогнозування та бюджетного планування діяльності підприємства. Розроблені в ході роботи рекомендації є ефективними для крупних промислових підприємств, зокрема ПАТ «Завод Фрунзе», й можуть бути практично застосовані в діяльності підприємств.

Опис

Ключові слова

фінансове планування, фінансове прогнозування, діяльність підприємства, стан підприємства, фінансова стійкість, рентабельність, ліквідність, модель прогнозування, бюджетний план

Бібліографічний опис

Вершинін, В. В. Фінансове планування діяльності підприємства : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Вершинін Владислав Віталійович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 98 с.