Вплив стабiлiзуючих домiшок на деформацiйнi показники щебенево-мастикового асфальтобетону

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведені дослідження впливу стабілізуючих домішок на значення модулів пружності за умови різних температур, швидкостей деформування та зсувостійкості щебенево-мастикових асфальтобетонів. Отримані результати порівняні з асфальтобетонами на звичайних та бітумополімерних в’яжучих. Вивчено вплив різновиду стабілізуючих домішок на зміну показника міцності на згин від температури випробування.

Опис

Ключові слова

щебенево-мастиковий асфальтобетон, стабілізуючі домішки, деформаційні показники, реологічні властивості, зсувостійкість, тріщиностійкість, щебеночно-мастичный асфальтобетон, стабилизирующие добавки, деформационные показатели, реологические свойства, сдвигоустойчивость, трещиностойкость, stone matrix asphalt, stabilizing additives, deformation indicators, rheological properties, shear stability, crack resistance

Бібліографічний опис

Псюрник, В. О. Вплив стабiлiзуючих домiшок на деформацiйнi показники щебенево-мастикового асфальтобетону / Псюрник В. О., Маляр В. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.)та iн. – Харкiв, 2019. – Вип. 86, т. 1. – С. 193–202.