Функціональна модель аналізу та оцінки пасажиропотоку громадського транспорту

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Однією з актуальних проблем функціонування транспортних систем є створення автоматизованої системи масового обслуговування пасажиропотоків, зокрема в метрополітені. Аналіз пасажиропотоків з використанням автоматизованої системи дозволить вирішити багато завдань проектування, експлуатації, планування роботи метро, скоротити час на обслуговування пасажирів й оптимізувати пасажирські потоки. Розроблення функціональної моделі аналізу та оцінки пасажиропотоку громадського транспорту спрямоване на створення програмного продукту, який дозволяє оптимізувати роботу як вже наявних станцій метрополітену, так і тих, що будуть зведені в майбутньому.

Опис

Ключові слова

функціональна модель, система масового обслуговування, програмний продукт, аналіз даних, пасажиропотік, functional model, mass service system, software product, data analysis, passenger flow

Бібліографічний опис

Бондаренко, Д. О. Функціональна модель аналізу та оцінки пасажиропотоку громадського транспорту / Д. О. Бондаренко, І. О. Ушакова // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 100. – С. 19–24.

Зібрання