Удосконалення системи управління операційною діяльністю банка в умовах пандемії COVID-19

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Метою кваліфікаційної роботи магістра є дослідження теоретичнометодичних і прикладних удосконалення системи управління операційною діяльністю банка в умовах пандемії Covid-19. Окреслена мета вимагає виконання ряду взаємопов’язаних завдань, а саме: 1) ідентифікувати особливості операційної діяльності банку в умовах пандемії Covid-19; 2) визначити порядок планування діяльності банку в умовах пандемії Covid-19; 3) дати характеристику АТ «ОТП Банк» і ризикам його діяльності; 4) оцінити вплив на пандемії Covid-19 на фінансові показники АТ «ОТП Банк»; 5) охарактеризувати інформаційні технології як елемент дистанційного банківського обслуговування; 6) дослідити особливості організації інформаційних технологій АТ «ОТП Банк» в умовах карантину, спричиненого пандемією COVID-19, та оцінити його потенційну соціально-економічну ефективність. Об’єктом дослідження є операційна діяльність банку в умовах надзвичайних ситуацій. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти управління операційною діяльністю банку в умовах пандемії Covid-19. Практичне значення результатів кваліфікаційної роботи магістра полягає у тому, що надані рекомендації щодо забезпечення операційної діяльності банку в умовах пандемії Covid-19 використовується у практичній діяльності підрозділу з управління ризиками АТ «ОТП Банк». Апробація результатів дослідження. Основні результати кваліфікаційної роботи бакалавра отримали відображення в 1 науковій статті, 1 тезах доповіді.

Опис

Ключові слова

банк, операційна діяльність, covid - 19, ризик, інформаційні технології

Бібліографічний опис

Дмитерчук, І. М. Удосконалення системи управління операційною діяльністю банка в умовах пандемії COVID-19 : дипломна робота ... магістра : 051 Економіка / Дмитерчук Ірина Миколаєвна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 67 с.