Сумiщений дисковий узгоджувальний пристрiй з електродинамiчною демпферною конструкцiєю

Анотація

Суміщений дисковий узгоджувальний пристрій, що складається з індуктора - вторинної обмотки імпульсного трансформатора струму, виконаного у вигляді циліндричного витка з внутрішнім отвором у вигляді зрізаного конуса, та первинної обмотки виконаної у вигляді плоскої спіралі, яка притискається до вторинної демпферною конструкцією, який відрізняється тим, що з внутрішньої сторони первинної обмотки розміщено диск електродинамічної демпферної конструкції - допоміжний виток вторинної обмотки, в якому збуджуються зусилля, що притискають первинну обмотку до циліндричного витка з внутрішнім отвором у вигляді зрізаного конусу.

Опис

Ключові слова

металообробка

Бібліографічний опис

Пат. 92659 Україна, МКИ B21D 26/14 (2006.01). Сумiщений дисковий узгоджувальний пристрiй з електродинамiчною демпферною конструкцiєю / Батигiн Юрiй Вiкторович, Гнатов Андрiй Вiкторович, Трунова Iрина Сергiївна, Аргун Щасяна Валiковна, Шиндерук Свiтлана Олександрiвна, Сабокар Олег Сергiйович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, Батигiн Юрiй Вiкторович, Гнатов Андрiй Вiкторович, Трунова Iрина Сергiївна, Аргун Щасяна Валiковна, Шиндерук Свiтлана Олександрiвна, Сабокар Олег Сергiйович. - N u 2014 03395 ; заявл. 03.04.2014 ; опубл. 26.08.2014, Бюл. N 16. - 4 с.

Зібрання