Удосконалення методики оцінки фінансового стану українських підприємств

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Актуальність теми роботи зумовлена нагальною необхідністю подальшого дослідження теоретичних та прикладних проблем механізму оцінки фінансового стану підприємств. Важливість дослідження посилюється з огляду на фінансову, політичну нестабільність, якими характеризується сучасна кризова ситуація в світі та в умовах, яких розвиваються підприємства. Предметом дослідження є методичні та теоретичні основи оцінки фінансового стану українських підприємств. Метою дослідження є поглиблення теоретико-методичних засад та розробка рекомендацій щодо удосконалення механізму оцінки фінансового стану підприємства. Методи дослідження – логічного узагальнення, системного аналізу, метод побудови системи показників, метод центра тяжіння. В статті були проаналізовані літературні джерела з даної теми. Попередньо проведене дослідження різних теоретичних робіт з оцінки фінансового стану підприємства виявило деякі недоліки методологічного забезпечення аналізу фінансового стану. Це зумовило розробку певного методологічного підходу з використанням формалізованих методів. Через призму основних методів та інструментів окреслено механізм оцінки фінансового стану підприємства та визначено шляхи його удосконалення. Розроблені рекомендації щодо вдосконалення методики оцінки фінансового стану за допомогою групування коефіцієнтів за трьома фазами кругообігу капіталу і вибору показників-репрезентантів для кожної з аналізуємих груп на основі використання методу центра тяжіння. Наукова новизна роботи полягає у вдосконаленні методики оцінки фінансового стану за допомогою групування коефіцієнтів за трьома фазами кругообігу капіталу і вибору показників-репрезентантів для кожної з аналізуємих груп на основі використання методу центра тяжіння. Областю застосування результатів роботи можуть бути будь-які підприємства незалежно від форми власності та виду діяльності.

Опис

Ключові слова

фінансовий стан підприємства, модель механізму оцінки фінансового стану підприємства та основні її компоненти, етапи проведення фінансового аналізу

Бібліографічний опис

Блага, В. В. Удосконалення методики оцінки фінансового стану українських підприємств / В. В. Блага, В. В. Благой, А. В. Пась // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 95–97.

Зібрання