СПРИЙНЯТТЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНИМИ ЗАСОБАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто методи, що дозволяють інтелектуалізованим засобам експлуатації автомобільного транспорту сприймати навколишнє середовище. Класифіковано завдання процесу сприйняття, описано ймовірнісні моделі, а також деталізовано основні етапи відображення результатів сенсорних вимірів на внутрішні структури представлення навколишнього середовища.

Опис

Ключові слова

автомобільний транспорт, експлуатація, сприйняття, автомобильный транспорт, эксплуатация, восприятие, motor transport, operation, perception

Бібліографічний опис

Федченко, В. В. Сприйняття навколишнього середовища iнтелектуалiзованими засобами експлуатацiї автомобiльного транспорту / В. В. Федченко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. – Х., 2011. – Вып. 55. – С. 118–122.

Зібрання