Формування фахівця з транспортних технологій для підвищення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках праці

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Павленко, О. В. Формування фахівця з транспортних технологій для підвищення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках праці / О. В. Павленко // Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : матеріали Всеукр. наук.-метод. інтернет – конф. з проблем вищ. освіти і науки, 18 листоп. 2019 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2019. – С. 167–169.