Обґрунтування доцільності використання методу причинно-наслідкових діаграм для забезпечення якості функціонування бізнес-процесів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Цесля, А. Є. Обґрунтування доцільності використання методу причинно-наслідкових діаграм для забезпечення якості функціонування бізнес-процесів / А. Є. Цесля, О. М. Криворучко // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів та студентів, 5 листоп. 2015 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2015. – С. 201–202.