ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ОБСТЕЖЕННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ НА МІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Проведено аналіз сучасних електронних систем обстеження пасажиропотоків. Наведено їх переваги та недоліки. Доведено ефективність застосування сучасних методів ав-томатизованого обстеження пасажиропотоків міських автобусних маршрутів. Наведено критерії точності автоматизованих методів обстеження пасажиропотоків та рекомендації щодо їх обчислення.

Опис

Ключові слова

автобус, міські перевезення, пасажир, пасажиропотік, похибка вимірювання, автобус, городские перевозки, пассажир, пассажиропоток, погрешность измерения, bus, urbon transportation, passenger, passenger flow, measuring error

Бібліографічний опис

Рубан, Д. П. Застосування електронних систем обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах / Д. П. Рубан, М. В. Підгорний, Г. Я. Рубан // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2016. – Вып. 74. – C. 17–20.

Зібрання