Еколого-економічна політика і національний механізм природокористування: напрямки вдосконалення

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Стаття присвячена проблемам та особливостям формування механізму природоко- ристування в Україні, напрямкам підвищення його ефективності та перспективам реалізації еколого-економічної політики. В статті розглянуті заходи еколого-економічної політики та роль держави у створенні ефективного еколого-орієнтованого механізму природокористування.

Опис

Ключові слова

еколого-економічна політика, національний механізм, екологічні проблеми, ефективність, природокористування, національні інтереси, пріоритети, ecological-economic policy, national mechanism, environmental problems, efficacy, nature managementv, national interests, priorities

Бібліографічний опис

Демченко, Н. В. Еколого-економічна політика і національний механізм природокористування: напрямки вдосконалення / Н. В. Демченко, І. А. Касатонова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2012. – № 1 (2). – С. 31–34.

Зібрання