Дослідження впливу частинок забруднень 5 мкм і менше, на протизношувальні властивості та строки служби робочих рідин гідроприводів будівельних і дорожніх машин

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Наведено аналіз впливу забруднення робочої рідини на стан елементів гідрообладнання будівельних і дорожніх машин, ефективність їх експлуатації, а також запропоновано використовувати коефіцієнт протизношувальних властивостей K j для визначення строків служби робочих рідин. Отримано рівняння залежності швидкості зношування елементів гідрообладнання від коефіцієнта K j . Проведено експлуатаційні випробування автогрейдера GR165, які показали, що строк служби робочої рідини Hydro HV 46 за коефіцієнтом протизношувальних властивостей K j становить приблизно 1184 маш.-год.

Опис

Ключові слова

робоча рідина, забруднення, протизношувальні властивості, будівельні машини, гідросистема, трибосполучення, working fluid, pollution, anti-wear properties, construction machinery, hydraulic system, tribocombination

Бібліографічний опис

Орел, О. В. Дослідження впливу частинок забруднень 5 мкм і менше, на протизношувальні властивості та строки служби робочих рідин гідроприводів будівельних і дорожніх машин / О. В. Орел, Ю. М. Варфоломєєв // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 101, т. 2. – C. 53–58.