Ефективність тестової діагностики знань студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Жабинець, О. Й. Ефективність тестової діагностики знань студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / О. Й. Жабинець // Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень : зб. матеріалів Міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, 01 черв. 2018 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 70–71.