Розробка моделі ефективної організації пасажирських автобусних перевезень

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Костікова, М. В. Розробка моделі ефективної організації пасажирських автобусних перевезень/ М. В. Костікова, І. В. Скрипіна // Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 16 берез. 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С.38–40.