Інноваційні технології банківського обслуговування: світовий досвід та уроки для України

Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Вандоляк, О. А. Інноваційні технології банківського обслуговування: світовий досвід та уроки для України / О. А. Вандоляк, Я. А. Мудра-Рудик // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України : зб. матеріалів ІІ всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, 26 жовт. 2016 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – С. 697–699.