Формування структури та фазового складу зносостійких сталей, легованих титаном

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Метою роботи є підвищення якості та зносостійкості наплавленого металу шляхом удосконалення складу легуючих порошків за рахунок оптимізації вмісту титану й вуглецю. Експеримент проводили автоматичним наплавленням із застосуванням дослідних легуючих порошків під флюсом АН-22 дротом Св-08А. Як основні легуючі домішки використовували титан, хром, марганець. Установлено, що наявність титану в кількості 1,6‒2,0 % за умови вмісту вуглецю 0,4‒0,5 % дозволяє отримати безвуглецеву матрицю з карбідною зміцнювальною фазою. Твердість наплавленого металу порівняно з мартенситно-трооститною структурою знижується незначно ‒ на 4...6 HRCе. Розроблено склад наплавлених сталей для роботи в умовах ударно-абразивного зношування для електродугового наплавлення інструменту, що містить систему легування Cr-Mn-Ti на основі заліза (за умови незначного вмісту Mo і V) і забезпечує високу якість металу шва.

Опис

Ключові слова

сталь, наплавлення, карбіди, легований порошок, структура, steel, surfacing, carbides, alloyed powder, structure

Бібліографічний опис

Багров, В. А. Формування структури та фазового складу зносостійких сталей, легованих титаном / Багров В. А., Глушкова Д. Б. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 97. – С. 30–33.

Зібрання