Методичнi вказiвки до самостійної роботи студентів з дисциплiни "Сертифiкацiя та технічна експертиза будівельно-дорожніх машин"

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методичнi вказiвки до самостійної роботи студентів з дисциплiни "Сертифiкацiя та технічна експертиза будівельно-дорожніх машин" : для студентiв галузi знань 13 "Механiчна iнженерiя" спецiальностi 133 "Галузеве машинобудування" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "магістр" денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Букрєєва О. С. ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2020. - 22 с.

Зібрання