ЗВ’ЯЗОК МІЖ ОЦІНКАМИ РІВНОСТІ ПОВЕРХНІ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПОШТОВХОМІРА ТА IRI

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Проаналізовано оцінку рівності поверхні дорожнього покриття за показниками поштовхоміра та IRI. Розглянуто переваги та недоліки кожного з показників. Приведено градацію нормативних показників рівності автомобільних доріг різних країн за IRI.

Опис

Ключові слова

рівність поверхні проїзної частини, міжнародний індекс рівності (IRI), поштовхомір, ровность поверхности проезжей части, международный индекс ровности (IRI), толчкомер, surface evenness of road pavement, international roughness index (IRI), ridemeter

Бібліографічний опис

Савенко, В. Я. Зв’язок між оцінками рівності поверхні дорожнього покриття за показниками поштовхоміра та IRI / В. Я. Савенко, Д. І. Кіяшко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки молодежи и спорта Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Богомолов В. А. (гл. ред.) и др.]. – Х., 2011. – Вып. 53. – С. 83–86.

Зібрання