Розробка електронної системи автоматизованого керування фрикційним зчепленням автотранспортного засобу

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В роботі проаналізовано основні закони та принципи автоматичного керування зчепленням. Наведені типові проблеми існуючих серійних зразків систем керування зчепленням. Запропоновано структурну схему системи автоматизованого керування зчепленням та алгоритм її роботи. Наведено вибір елементів системи. Наведено результати експериментів дослідного зразка.

Опис

Ключові слова

автоматизована система керування, керування зчепленням, датчик положення зчеплення, датчик положення педалі, ПІД-регулятор, automated control system,, clutch control, clutch position sensor, pedal position sensor, PID controller

Бібліографічний опис

Дзюбенко, О. А. Розробка електронної системи автоматизованого керування фрикційним зчепленням автотранспортного засобу / О. А. Дзюбенко, М. Г. Михалевич // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2021. - Вип. 19.

Зібрання