Спосiб отримання сорбенту на основi металургiйного шлаку

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб отримання сорбенту на основі металургійного шлаку та підвищення його сорбційної ємності, який включає подрібнення шлаку, його хімічну активацію з наступною промивкою водою та висушуванням, який відрізняється тим, що визначають процент діопсиду шлаку, подрібнюють його до розміру 1,2-2 мм, а хімічну активацію шлаку проводять при 20 C 0,5 М розчином сульфатної кислоти протягом 20-24 годин з послідовною дворазовою промивкою дистильованою водою, причому висушування ведуть природнім шляхом протягом 8-12 годин.

Опис

Ключові слова

екологiя, хiмiя

Бібліографічний опис

Пат. 65734 Україна, МКИ B02J 20/10 (2006.01). Спосiб отримання сорбенту на основi металургiйного шлаку / Хоботова Елiна Борисiвна, Грайворонська Iнна Валерiєвна, Даценко Вiта Василiвна ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Хоботова Елiна Борисiвна, Грайворонська Iнна Валерiєвна, Даценко Вiта Василiвна. - N u 2010 07071 ; заявл. 06.06.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. N 23. - 4 с.

Зібрання