Многомерная модель представления данных мониторинга перевозок

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статье рассматривается подход к моделированию многомерных моделей данных для их применения в системах анализа и представления информации на автомобильном транспорте.

Опис

Ключові слова

многомерная модель данных, агрегация, база данных, гиперкуб, багатомірна модель даних, агрегація, база даних, гіперкуб, multidimensional data model, aggregation, database, hypercube

Бібліографічний опис

Пронин, С. В. Многомерная модель представления данных мониторинга перевозок / С. В. Пронин // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2015. - Вип. 7.

Зібрання