Багатовиткова кругова iндукцiйна система для магнiтно-iмпульсного притягання тонкостiнних листових металiв

Анотація

Багатовиткова кругова індукційна індукторна система для магнітно-імпульсного притягання тонкостінних листових металів - індуктор, яка відрізняється тим, що виконується у вигляді трьох кругових плоских витків, два з яких розташовуються зверху допоміжного екрана, а третій - знизу, причому витки індуктора з'єднуються так, що струм в них протікає в одному напрямку, а товщина допоміжного екрана залишається незмінною уздовж всього перерізу.

Опис

Ключові слова

металообробка

Бібліографічний опис

Пат. 92436 Україна, МКИ B21D 26/14 (2006.01). Багатовиткова кругова iндукцiйна система для магнiтно-iмпульсного притягання тонкостiнних листових металiв / Батигiн Юрiй Вiкторович, Гнатов Андрiй Вiкторович, Чаплигiн Євген Олександрович, Шиндерук Свiтлана Олександрiвна, Сабокар Олег Сергiйович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, Батигiн Юрiй Вiкторович, Гнатов Андрiй Вiкторович, Чаплигiн Євген Олександрович, Шиндерук Свiтлана Олександрiвна, Сабокар Олег Сергiйович. - N u 2014 03540 ; заявл. 07.04.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. N 15. - 4 с.

Зібрання