Мiкропроцерна система керування для органiзацiї програмно контрольованого введення енергiї наносекундним iмпульсним розрядом

Thumbnail Image

Дата

2017-01-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мікропроцесорна система керування для організації програмно контрольованого введення енергії наносекундним імпульсним розрядом, яка складається з підсистеми обробки вхідних сигналів, мікропроцесорного обчислювального блока для завдання й формування програмувального вихідного сигналу й підсистеми для посилення програмувального вихідного сигналу, які забезпечують обробку 8 цифрових й 4 аналогових каналів, при цьому на кожному з каналів організоване переривання; організацію керування 2 аналоговими й 8 цифровими каналами; паралельне формування вихідного аналогового та цифрового сигналів в режимі реального часу; формування будь-яких однополярних аналогових сигналів з дозволом в 12 біт і завдавання цифрових вихідних сигналів амплітудою в 5 В з будь-якими тимчасовими й кількісними параметрами з дискретними проміжками часу в 0,25 мкс; організацію інтерфейсу обміну й передачі даних USB 2.0 для керування через персональний комп'ютер у режимі реального часу; організацію режиму керування кутом випередження запалювання при використанні розробленої системи в системах запалювання ДВЗ; швидке формування й адаптування системи для будь-якого уведення енергії імпульсними розрядами за умови наявності необхідних апаратних ресурсів для оптимізації роботи системи запалювання на основі нерівноважної плазми на базі генератора наносекундних імпульсів на основі дрейфових діодів з різким відновленням для ДВЗ і для організації програмно контрольованого уведення енергії в плазмових системах керування потоками.

Опис

Ключові слова

автомобiлебудування, двигуни внутрiшнього згорання

Бібліографічний опис

Пат. 112933 Україна, МКИ F02P 5/15 (2006.01), F02P 15/08 (2006.01),. Мiкропроцерна система керування для органiзацiї програмно контрольованого введення енергiї наносекундним iмпульсним розрядом / Вовк Євгенiй Геннадiйович, Тропiна Альбiна Альбертiвна ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Вовк Євгенiй Геннадiйович, Тропiна Альбiна Альбертiвна. - N u 2016 05205 ; заявл. 13.05.2016 ; опубл. 10.01.2017, Бюл. N 1. - 5 с.

Зібрання